...

Strefa ucznia

NARZĘDZIA DLA UCZNIA I RODZICA

Łatwy i szybki dostęp do informacji

Korzystamy z innowacyjnych systemów, dzięki czemu rodzice i uczniowie mogą łatwo monitorować postępy w nauce, aktualności lub ogłoszenia szkolne. W Strefie Ucznia znajdziesz dostęp do materiałów edukacyjnych, planu lekcji, zadań domowych, ocen oraz innych przydatnych zasobów online. Nasza szkoła dba o wygodę uczniów, umożliwiając łatwe i szybkie dostarczanie informacji.

dzieci uczące się
Aktualne oceny, aktualności i ogłoszenia szkolne – od teraz wszystkie niezbędne narzędzia masz pod ręką w jednym miejscu!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.