...

Świetlica szkolna

dzieci uczące się
W świetlicy szkolnej dzieci mogą odpocząć od nauki, nawiązać przyjaźnie lub rozwinąć swoje wyjątkowe zainteresowania pod opieką nauczycieli.

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

Świetlica szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom, podczas których uczniowie rozwijają zainteresowania i zdolności interpersonalne nabywają nowe umiejętności, zdobywają wiedzę.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.