...

Osiągnięcia

Kształcenie w małych grupach to szansa na szybszy rozwój dla dziecka. W ten sposób poświęcamy maluchom dokładnie tyle czasu, ile potrzebują.

KAMERALNA ATMOSFERA

Liczebność klas w Szkole Podstawowej Promyk

Każda klasa Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoły jak Dom liczy maksymalnie 16 uczniów. Pozwala to na optymalne zaspokojenie potrzeb społecznych uczniów oraz ich poczucia bezpieczeństwa. Zapewnia również doskonałe warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.

DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Nauka w dwóch językach

Od klasy 7 natomiast oferujemy oddziały dwujęzyczne dla najzdolniejszych uczniów. W takim oddziale minimum dwa przedmioty nauczane są w języku angielskim. Egzaminy wstępne do oddziału dwujęzycznego organizujemy dla uczniów klasy 6 w maju lub czerwcu danego roku szkolnego.
W przypadku zainteresowania naszymi oddziałami dwujęzycznymi zachęcamy do kontaktu z naszą szkołą. Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie nurtujące pytania oraz udzielimy dodatkowych informacji.

RANKING

Ranking szkół podstawowych 2024

Osiągnięcia uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.J. Paderewskiego:

Miejsce - Szczecin Miejsce - Polska
7 338
średnia - szkoła
język polski 74%
matematyka 69%
język angielski 90%
średnia - województwo
język polski 61%
matematyka 49%
język angielski 64%
średnia - kraj
język polski 66%
matematyka 53%
język angielski 66%

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2023

Wyniki uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.J. Paderewskiego:

Przedmiot średnia - szkoła średnia - województwo średnia - kraj
język polski 74% 61% 66%
matematyka 69% 49% 53%
język angielski 90% 64% 66%
średnia - szkoła
język polski 74%
matematyka 69%
język angielski 90%
średnia - województwo
język polski 61%
matematyka 49%
język angielski 64%
średnia - kraj
język polski 66%
matematyka 53%
język angielski 66%
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.