...

Nauczyciele

dzieci wykonujące postaci z masy solnej

Zajęcia w Szkole Promyk są nie tylko niezwykle atrakcyjne dla uczniów, ale także wspierają ich wszechstronny rozwój.

NAUCZYCIELE

Specjaliści z pasją

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.