...

Galeria

WSPOMNIENIA ZE SZKOŁY I NIE TYLKO

Uczniowska aktywność w obiektywie

Przedstawiamy zdjęcia z wydarzeń i aktywności, takich jak koncerty, występy teatralne, konkursy szkolne i wiele innych. Przeżyjcie z nami magiczne momenty podczas świątecznych przedstawień, uroczystości szkolnych oraz wyjątkowych projektów artystycznych w naszej szkole.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.