...

Angielski codziennie

W naszej szkole najmłodszych uczymy poprzez zabawę. Wierzymy, że kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie jest znajomość języka angielskiego i to właśnie na nim się skupiamy.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI LINGWISTYCZNYCH

Angielski codziennie

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych najmłodszych uczniów. W naszych przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej uczymy w myśl zasady ‘They think they are playing, while we know they are learning’ („Dzieci myślą, że się bawią, podczas gdy my wiemy, że się uczą”). Taka metoda pozwala naszym podopiecznym na skuteczne przyswajanie nowej wiedzy oraz języka obcego podczas przyjemnej zabawy. Jest to jeden z najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów nauczania dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

CERTYFIKATY

Współpraca z CELA

W naszych przedszkolach oraz szkołach Promyk nawiązaliśmy współpracę z Cambridge English Language Assessment. CELA to komisja egzaminacyjna działająca z ramienia Uniwersytetu w Cambridge. Zależy nam, aby regularnie sprawdzać rzeczywiste postępy, a także zwiększać chęci oraz motywację naszych podopiecznych do nauki języka angielskiego. Dlatego przygotowujemy Państwa dzieci i dajemy im możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego tworzonego przez Uniwersytet w Cambridge.

MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY

Egzaminy YLE

Cambridge Young Learners English Test (YLE) ma na celu wzmocnienie wiary dziecka we własne siły. Taki egzamin oraz jego pozytywne przejście z pewnością znacząco wpłynie na edukacyjny rozwój ucznia w przyszłości. W Szkole Podstawowej Promyk szkoła jak Dom, na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej, dzieci uzyskują certyfikat YLE Starters, na poziomie czwartej klasy – YLE Movers, a na poziomie szóstej klasy – YLE Flyers.
Dowiedz się więcej o egzaminach YLE tutaj!!

DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Nauka w dwóch językach

Od klasy 7 natomiast oferujemy oddziały dwujęzyczne dla najzdolniejszych uczniów. W takim oddziale minimum dwa przedmioty nauczane są w języku angielskim. Egzaminy wstępne do oddziału dwujęzycznego organizujemy dla uczniów klasy 6 w maju lub czerwcu danego roku szkolnego.
W przypadku zainteresowania naszymi oddziałami dwujęzycznymi zachęcamy do kontaktu z naszą szkołą. Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie nurtujące pytania oraz udzielimy dodatkowych informacji.

W klasach dwujęzycznych nasi uczniowie mogą osiągnąć pełną płynność w posługiwaniu się językiem angielskim przy jednoczesnym kształceniu rodzimej mowy.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.