...

Dzień szkolny

W naszej szkole harmonogram układamy w taki sposób, by znalazł się w nim czas na naukę, zabawę, posiłek i zajęcia pozalekcyjne.

GRAFIK ZAJĘĆ

Dzień szkolny w Szkole Promyk

PROMYK

W klasach IV – VIII zajęcia odbywają się wg harmonogramu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.