...

Liczebność klas

dzieci
Kształcenie w małych grupach to szansa na szybszy rozwój dla dziecka. W ten sposób poświęcamy uczniom dokładnie tyle czasu, ile potrzebują.

KAMERALNA ATMOSFERA

Liczebność klas w Szkole Podstawowej Promyk

Każda klasa Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoły jak Dom liczy maksymalnie 18 uczniów. Pozwala to na optymalne zaspokojenie potrzeb społecznych uczniów oraz ich poczucia bezpieczeństwa. Zapewnia również doskonałe warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.