...

Koncerty

U nas każde dziecko otrzymuje swoje pięć minut na prawdziwej scenie. Chcemy wspierać kreatywność i talenty naszych uczniów oraz tworzyć inspirującą przestrzeń do wyrażania swoich pasji.

MY NA SCENIE

Koncerty i występy naszych uczniów

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk kładziemy duży nacisk na artystyczny rozwój naszych podopiecznych. W Promyku można można realizować ścieżkę edukacyjną szkoły muzycznej lub rozwijać pasje artystyczne w ramach regularnych zajęć szkoły podstawowej. Spośród bogatej oferty uczniowie mogą wybrać dodatkowe zajęcia, takie jak: taniec, śpiew, nauka gry na instrumentach oraz wiele innych. Prowadzimy też różne koła zainteresowań dla naszych podopiecznych, między innymi koło teatralne czy muzyczne.

Doceniamy starania dzieci, które uczą się w naszej szkole i pragniemy zapewniać im wiele możliwości do dzielenia się swoimi pasjami z innymi. Organizujemy liczne koncerty i występy. Z reguły odbywają się one w związku ze świętowaniem różnych okazji takich, jak Nowy Rok, święta, pierwszy dzień wiosny itp. Artystyczne wydarzenia nierzadko łączą się z patronem naszej szkoły, którym jest Ignacy Jan Paderewski. Organizujemy także liczne konkursy tematyczne, np. muzyczne czy recytatorskie, również w języku angielskim.

PROMYK W FILHARMONII

Pierwsze kontakty z prawdziwą sceną

Co roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie organizujemy koncert zimowy i końcoworoczny uczniów muzycznych Szkół Promyk. Występują oni wspólnie z młodymi artystami z koła teatralnego. 

Jak wyglądają takie prezentacje? Zobaczcie nasze filmy i galerię zdjęć!

KONCERT NOWOROCZNY

Koncert noworoczny w filharmonii

W dniu 9 stycznia 2018 roku, w  Sali Kameralnej Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza, miało miejsce niezapomniane wydarzenie – Koncert Noworoczny, który był owocem talentu oraz pasji uczniów Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Promyk w Szczecinie oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Muzyczny Promyk w Szczecinie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.