...

Patron i ceremoniał

PATRON I CEREMONIAŁ

Ceremoniał szkolny

1.  Szkoła posiada ceremoniał szkolny.

2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

6. Szkoła posiada własny sztandar.

7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w szkole i udostępniany jest na uroczystości szkolne:

       1) rozpoczęcie roku szkolnego,

       2) ślubowanie klas pierwszych,

       3) uroczystości patriotyczne,

       4) zakończenie roku szkolnego.

1. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.

2. Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klas VII na kolejny rok szkolny. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego, po trzy osoby w każdym.

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.

4. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas dyrektorowi szkoły na początku maja danego roku szkolnego.

5. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas VIII następuje przekazanie pocztu sztandarowego następcom.

6. Uczniowie, uczestnicząc w poczcie sztandarowym, powinni być ubrani w szkolny strój galowy: uczeń – biała koszula, ciemne spodnie, krawat, czarne lub granatowe półbuty, uczennice – biała bluzka, szkolna spódnica, krawat, czarne lub granatowe rajstopy, czarne lub granatowe półbuty.

7. Insygnia pocztu sztandarowego:

       1) biało-czerwone szarfy, obszyte białymi frędzlami na początku i na końcu ich najkrótszych brzegów,

       2) białe rękawiczki.

8. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.

9. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.

10. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

PROMYK

Uroczystość nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Niepublicznym Szkołom Promyk w Szczecinie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.